Boris Paskov

Poetry

Не всяка слава блести

5.00(1 votes)

Poetry

...

5.00(1 votes)

Poetry

Мильо от бронз

4.93(1490 votes)

Poetry

Площадите

4.92(500 votes)

Poetry

Главната

4.91(312 votes)

Poetry

Непредвидимо

4.90(892 votes)

More

Джумаята

4.67   (72 votes)

Слънцето мързеливо отмества сенките

като тежки сандъци,

от които изскачат

всякакви хора,

безброй минувачи,

създадени да говорят,

ръкомахат

и крачат

във всички възможни посоки.

Едно минаре,

много високо,

се оглежда в моята чаша с кафе нарцистично.

С дрезгав глас мюезинът дере

някаква древна молитва

и стене.

Бучка захар разклаща мистично

отразеното в кафето ми сътворение

и аз се опитвам

с една глътка да спра катастрофата,

световното разрушение.

Моята намеса успява

и се чувствам божествено.

Наоколо вече не е врява,

а някаква меса тържествена

на самия живот.

Който иска да търси

Свещения Граал

и

изчезналия Кивот.

Тайните на този свят,

скрити зад мрачни стени

и прашни завеси.

Пред мен са следите от Божия занаят-

тук е създаден светът,

тук е замесен.

От деветдесет и девет езика

и

всякакъв цвят.

От безкрая небесен.

Между тези хълмове

Бог е създал Земята.

После кафето

и

Джумаята.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024