Boris Paskov

Poetry

Не всяка слава блести

5.00(1 votes)

Poetry

...

5.00(1 votes)

Poetry

Площадите

4.89(503 votes)

Poetry

Мильо от бронз

4.89(1505 votes)

Poetry

Непредвидимо

4.89(893 votes)

Poetry

Капана

4.84(163 votes)

More

Главната

4.89   (314 votes)

Тази улица

като цилиндъра на магьосник

чака само въображението да я докосне

и безброй чудеса

ще изскочат от нея.

Ето-

магазини,

витрини

и

стока

пълзят

и

вилнеят

в сто

посоки.

Митично влечуго.

Неоновоцветно.

Жестоко.

Едно докосване друго

и Главната е вече висока

до върха на фасадите,

на покривите

и керемидите.

Можете да видите

как Слънцето спира

пред всяка от сградите

и капризно избира

подходяща квартира

точно тук.

Стъпките по тази улица

издават същия звук

като крилата на гълъбите

и небето пребледнява в очакване.

Старият римски стадион

като разбит саксофон

с тежко прегракване

свири блус

сред издутите бузи

на околните хълмове.

Абсолютно безмълвен.

Въздухът тук блести като рибена люспа

с безброй отражения

и пречупено в тях,

се превръща в танц

всяко движение.

Тази улица,

това едноцилиндрово чудо

се задвижва с фантазия.

Понякога с лудост.

Главната.

Европа

и

Азия.

Тук магията никога няма да свърши.

Главната.

Без нея светът ще е непоносимо реален.

Несъвършен.

Незавършен.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024