Boris Paskov

Poetry

Не всяка слава блести

5.00(1 votes)

Poetry

...

5.00(1 votes)

Poetry

Площадите

4.89(503 votes)

Poetry

Мильо от бронз

4.89(1505 votes)

Poetry

Непредвидимо

4.89(893 votes)

Poetry

Главната

4.89(314 votes)

More

Капана

4.84   (163 votes)

Паяжина

от къси преплетени улички

трепти ,

закачена за къщите.

Те са същите,

които със своите цветни фасади,

стари балкони

и ризи върху просторите

примамват деня,

който,

по-наивен дори и от хората, без да пита, така се оплита,

че няма измъкване от тази мрежа,

в която се люшкат небрежно

хора,

музика,

аромат на кафе

и

дим от цигари.

В тези стари

като света лабиринти

се изгубват дори боговете.

Затова и от двете

страни на Капана

ги търсят

и

се молят за тяхното

толкова важно спасение.

Ако не бие камбана,

от минарето

мюезин

отчаяно

стене.

Има още нещо

специално

или поне не е

за пренебрегване.

Макар и неофициално,

тук е най-силното

земно притегляне.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024