Boris Paskov

Poetry

Не всяка слава блести

5.00(1 votes)

Poetry

...

5.00(1 votes)

Poetry

Мильо от бронз

4.93(1490 votes)

Poetry

Площадите

4.92(500 votes)

Poetry

Главната

4.91(312 votes)

Poetry

Непредвидимо

4.90(892 votes)

More

Дъждът

4.73   (86 votes)

Дъждът

държи за косите

един голям облак,

който говори нещо сърдито

и мръщи лицето си обло.

Дъждът толкова силно стиска

тези мокри коси,

че водата от тях

в прозорците плиска

и измива летния прах,

после се втурва да прекоси

всички улици

и накрая скача

в реката.

Когато

ръката

на дъжда се отпусне,

облакът,

като балон

на воля пуснат,

отлита в простора.

Чак сега

из града тръгват хора,

които сериозно говорят

че дъждът и облият облак

са едно безобразие,

и се сърдят на чадърите,

които никога не могат

да ги опазят,

на локвите,

в които трябва след всеки дъжд да газят,

и не забелязват

в своята сърдита разходка,

едно листо,

плаващо покрай тях

като спасителна

лодка.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024