Boris Paskov

Poetry

Мильо от бронз

4.93(1467 votes)

Poetry

Главната

4.92(309 votes)

Poetry

Площадите

4.92(500 votes)

Poetry

Непредвидимо

4.90(890 votes)

Poetry

Капана

4.84(162 votes)

Poetry

Дъждът

4.73(84 votes)

More

Лъвов мост

4.81   (70 votes)

Те са зърна

от броеницата на Изтока,

разкъсана от самовзривилия се

фанатик Али Баба.

Четирсет мургави разбойници,

четирсет двойници,

чиято мрачна веселба

са разправиите

пред осветените витрини.

Четирсет противопехотни мини,

които минувачите

внимателно заобикалят

през деня,

а вечер с километър ще се отклонят,

за да останат невредими.

Езикът им звучи като злина,

макар че е езикът на Шехерезада,

и даже никого да не нападат,

техният мир прилича на

война.

Те сякаш преговарят уроци

по надвикване-

глухи пророци,

насила тикнати

в дълбока пещера,

в различни приказки,

в различни нощи

от всичките хиляда и една,

където никой никого не чува.

Този керван от мъже

завързани един за друг

без никакво въже,

не пътува.

С цялата ориенталска врява

разлайва кучетата на страха

и ги настървява.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020