Boris Paskov

Poetry

Не всяка слава блести

5.00(1 votes)

Poetry

...

5.00(1 votes)

Poetry

Мильо от бронз

4.93(1490 votes)

Poetry

Площадите

4.92(500 votes)

Poetry

Главната

4.91(312 votes)

Poetry

Непредвидимо

4.90(892 votes)

More

История на изкуството

4.37   (30 votes)

Слънцето влиза между скалите

и тук

с могъщия чук

на своята огнена температура

удря каменната архитектура

докато я пропука.

Всякакви перспективи и композиции

в пукнатините ще заблещукат.

После

вятърът ще пристигне,

целият в прах,

и ще забие длетата си

в тях.

Ден и нощ ще дълбае,

ще руши,

ще ругае,

камъкът ще изпита всичките му капризи,

но накрая под прашната риза

ще се окаже гениално прецизен

ваятел.

Дъждът е приятел

на всичко, което е сиво.

И щом завали

тези скални масиви,

тези сиви скали

ще заблестят с тъмен блясък.

Преди да спре,

от съвършеното творение

дъждът ще събере за вечността

две шепи пясък.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024