Minko Tanev

Poetry

ОГЛЕДАЛО

5.00(1 votes)

Poetry

ТРАНСФОРМАЦИИ

5.00(1 votes)

Poetry

ИЗГУБЕНИ И ПРЕОТКРИТИ

5.00(1 votes)

Poetry

ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

5.00(1 votes)

Poetry

Символика на сенките

5.00(1 votes)

Poetry

Трансформации

5.00(1 votes)

More

Класически строфи и/или поетика на кратките форми

4.64   (278 votes)

„Цветовете на лятото”, Антоанета Павлова - най-сетне неоспорим факт в необозримите пространства на поезията, в това вибриращо от пъстрота заглавие, постигнато по метода на изключване на други по-малко значими варианти. Интуицията ми го повика и възкреси от подсъзнанието на поетесата. Оказа се едно и също с нейното първоночално работно наименование. Странно съвпадение, нали, потвърдило в голяма степен правилността на откривателските прозрения на Фройд в неговите лекции по психоанализа, отдали приоритет на първичните думи, възпроизведени в нас по зададена тема. В случая както е с „детството”, примерно и архетипната връзка с летните багри. Озарени от алхимията на Словото. В архитектониката на класическите куплети. В електронен епистоларен диалог бе постигнат консенсус и честота, на която стиховете да пулсират приемливо и хармонично и за двама ни. Бяха намерени маркери и нюанси на най-талантливо написаните редове и съответна скала за други, на милиметри от тази възвишена цел. В този смисъл винаги съм бил максималист с убедеността, че форма и съдържание са неделими в целостта на внушенията. Изглежда си струват усилията над белия лист, когато някой от другия край на Земята може да прочете и разбере по-добре от всекиго посланията ни, създадени първоначално на нашия роден език., а след това преведени и на английски. Такъв е невероятният случай със Стоянка Боянова и предишни нейни книги в Конгресната библиотека, Вашингтон с множество позитивни коментари през годините. С нея имахме щастливия шанс да бъдем поканени от Cyberwite.net, Индия, след поредица участия в международни антологии и днес двуезичната ни книга „Върхове под звездите” се разпространява чрез Amazon.com в различни страни. Публикувана бе рецензия с библейски размах и мощ в списание SETU, Питсбърг, САЩ от посланика на мира и литературата по света проф. Джоузеф Спенс, която бе адаптирана и в български медии. Преди години, когато нямаше повече тайни за мен в класическия стих, дойде предложение към нас, група талантливи поети, да подсилим Пловдивския хайку клуб от непрежалимия наш приятел и кум, аристократът по дух и визия, Тодор Биков. Няма го, за да съпреживее радостта ни от високата чест, с която ни удостоява Глобалното литературно общество със златни, сребърни и бронзови звезди за принос в световната литература. Участваме и в Първата антология на световното гогьоши, въплътило древните класически гръцки петстишия с императорските стихове вака и танка на Изтока. Там няма място за излишни думи. Символите са по-характерни за този вид поетика, както е в Светото писание, в сравнение с класическите строфи - римувани и ритмувани, където метафората е най-значима тропа. В този смисъл моят призив към поетесата, за чиято премиера бях нахвърлил тези бележки и към нейния съпруг, проявили рядък талант в кратките форми и техните продължения, е да приемат предизвикателствата на времето, в което живеем. Мнозина поети, в това число и български, споделят мнението на Алън Самърс, че кратката поезия е

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021