Stoianka Boianova

Poetry

ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

5.00(2 votes)

Poetry

ЕСЕННИ БАГРИ

5.00(2 votes)

Poetry

НАДЕЖДА

5.00(2 votes)

Poetry

СЕМЕНА

5.00(3 votes)

Poetry

ВИБРАЦИИ

5.00(2 votes)

Poetry

АМБИЦИЯ

5.00(2 votes)

More

ОТ ДЪЛБИНИТЕ НА ДУШАТА

4.51   (154 votes)

Запомних какво ми казаха ръцете ти.

Шепотът им бликаше от дълбините на душата.

От далечни времена.

От предишни прераждания.

Те ме докосваха

през бури, през слънца,

през преспи, през знамения...

Шепотът им беше толкоз истински,

че всяка клетка в мене се разбуди.

Най-после бе дошъл денят да бъдем заедно

сред висините на планетата Земя,

където нежността успява да е съвършена,

където любовта е дар от Боговете

и възобновява живота във вселената.

Спряла съм сред фееричните цветя в градината –

благодарна, възродена

от онова,

което ми разказаха ръцете ти.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022