Stoianka Boianova

Poetry

Видение

5.00(1 votes)

Poetry

ЕСЕННИ БАГРИ

5.00(1 votes)

Poetry

ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

5.00(2 votes)

Poetry

ЕСЕННИ БАГРИ

5.00(2 votes)

Poetry

НАДЕЖДА

5.00(2 votes)

Poetry

ВИБРАЦИИ

5.00(2 votes)

More

ПОСВЕЩЕНИЕ

4.53   (174 votes)

Ти, който вървиш скромно по пътя си

и дочуваш сърцето на Земята,

и долавяш въртенето на планетите,

и усещаш пулса на звездите;

ти който си звезден жител

и искаш със светлина да пишеш;

ти, който не си забравил,

че сме създадени по подобие Божие

и мечтаеш Божествено да се обичаме,

и бленуваш да се завърнем в рая,

да сме там, за където сме създадени;

ти който... ако наистина съществуваш

и аз те последвам

и други ако натам са поели,

и други...

 

Ще се завърнем на земята свещена,

ще бъдем на земята бленувана,

ще бъдем там,

където богоподобните

живеят с Боговете.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024