Stoianka Boianova

Poetry

ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

5.00(2 votes)

Poetry

ЕСЕННИ БАГРИ

5.00(2 votes)

Poetry

НАДЕЖДА

5.00(2 votes)

Poetry

СЕМЕНА

5.00(3 votes)

Poetry

ВИБРАЦИИ

5.00(2 votes)

Poetry

АМБИЦИЯ

5.00(2 votes)

More

МЕЖДУ ДВА СВЯТА

4.49   (146 votes)

1.

Пием кафе с моите близки,

седем души сме край приятната маса –

пет от тях са в измерението на мъртвите,

шестият е през седем планини оттатък.

Пием кафе от моята чаша –

ту ми е весело,

че се обичаме,

ту ми е тъжно,

че не ги виждам.

Пием кафе от една чаша –

седем души сме,

а съм сама до масата.

7.

Отварям прозореца

и поглеждам в небето.

махам на близките,

които за небето заминаха,

махам на съществата,

които живеят в пространствата.

Сбогом им казвам.

Сбогом отвръщат.

Сбогом, означава да бъдеш с Бога.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022