Stoianka Boianova

Poetry

ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

5.00(2 votes)

Poetry

ЕСЕННИ БАГРИ

5.00(2 votes)

Poetry

НАДЕЖДА

5.00(2 votes)

Poetry

СЕМЕНА

5.00(3 votes)

Poetry

ВИБРАЦИИ

5.00(2 votes)

Poetry

АМБИЦИЯ

5.00(2 votes)

More

ЦВЕТЕ В ГРАДИНАТА

4.77   (433 votes)

Здравей, цветче!

Нима не ме познаваш?

Живеем с теб в една градина.

Водата пием от един и същи извор.

И въздухът ни даже е обменен.

Издrшвам аз – ти вдишваш.

Издишваш ти – аз вдишвам.

 

Но ако те отровят

и цветът ти клюмне –

ще бъда жива след смъртта ти

само едно вдишване.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022