Ivan D. Hristov

Short Story

Милуш

4.96(2317 votes)

Short Story

Черният гост

4.94(799 votes)

Short Story

Манол Макрелата

4.92(332 votes)

Essay

Тая слънчева земя е моя

4.92(471 votes)

Essay

Неповторимият мъдрец

4.92(283 votes)

More

Да оставиш следа след себе си

Думи за Георги Райчевски

4.94   (278 votes)

През 2019 година се навършиха 80 години от рождението на изтъкнатият пловдивски журналист, поет и публицист Георги Райчевски. Неговите здрави родови корени идват от родопското село Славейно. Той разказваше как веднъж един славейновец му казал: „Ти може да си роден в Кърджали, но си родом от Славейно.“

Райчевски работи най-напред като журналист в родния си град. Той идва в Пловдив през 1968 година. Утвърждава се като даровит автор в културния отдел на вестник „Отечествен глас“. Един от създателите на авторитетната притурка „Литературен глас“ Редактор и основател на вестник „Пловдивски университет“, излизащ от 1983 година. Заместник главен редактор на списание „Детски глас“ /2008 – 2010/. Редактор в Радио Пловдив, кореспондент на БТА. Член на СБЖ и председател на журналистическото дружество в Пловдив. Носител на „Почетен знак на Пловдив“ и на голямата награда „Йосиф Хербст“ на СБЖ /2006/.

Автор е на стихосбирките: “Начало“/1969/, „Само миг“/1972/, „Продължение „/1988/, „Югоизток“/1994/ и „Южен прозорец“/2006/. Книгата „In memoriam“/2004/ - есета за пловдивски поети и писатели е своеобразно продължение на лириката му.

Негови са и книгите: „За винаги в сърцата ни“/1982/, „До златната звезда“, „Време за надежди“, родовата хроника „Майстор Слави“, „Пловдивските кметове“ /в съавторство/, „Почетните граждани на Пловдив“, книгата за деца „Шоколаденият Мечо“/2006/.

Интересна, вълнуваща и запомняща се е неговата художествено – документална проза: „Този шарен Пловдив“/1995, второ изд. 2003/, „Гранд кафе Кристал“/1998 – общо четири издания /.

Негова заслуга е събирането и издаването на творбите на Иван Шишманов – Бистров, Иван Златев, Васил Урумов, Киркор Папазян, което по думите на Владимир Янев е един „вълнуващ колегиален жест“. Навярно това качество в характера му е прозрял още в „Пловдивски силуети“/1980/и литературният критик Яко Молхов, който споделя: „Георги Райчевски търси своята реализация - човешка и творческа в жеста и съчувствието, а не в изтъкването на собствената си личност.“

Голямото книжовно дело на Райчевски, което предизвика голям обществен отзвук е „Пловдивска енциклопедия“/2005, преиздавана и допълвана шест пъти/. Тя е панорама на културния и обществен живот в Пловдив в продължение на близо два века и на личностите, които са градили материалния и духовния му напредък през годините. Всичко това събрано в обобщен и синтезиран вид, написано с публицистична страст и художествено майсторство.

Този обемен и изключително ценен труд представя всички по-известни личности и институции, свързани с историческата значимост на Пловдив. Владимир Янев в „Литературният Пловдив“ правилно споделя: „Това, което другаде е плод на дейността на престижни научни колективи, в Пловдив е извършено от един единствен човек. Наистина паметно дело!“

Другата нашумяла „пловдивска“ книга на Райчевски е „Гранд кафе Кристал“. Тя ни връща към живота на интелектуалният п

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021