Ekaterina Stratieva

Poetry

Снимка

5.00(2 votes)

Poetry

Синьо

4.92(107 votes)

More

Не четете тази история, ако спите с нож под възглавницата или любимата ви детска приказка е Хензел и Гретел

История за шапката на шапкаря

или сутрешен преглед на всичките му сезони

5.00   (2 votes)
дна от своите шапки. Мечтаел си за главите, върху които щял да ги задоми. И като всеки баща - се надявал на най-доброто… Поглеждал през прозореца – чакащите за шапките вече били изпотъпкали градината с лалетата. Из калта се търкаляли всякакви ветрове. А от небето – с кървава лейка в ръка - плачели и сезоните. Шапкарят все по-рядко поглеждал навън през прозореца, слушал все по-тъжен ревящата под небето му тълпа и спрял да приема поръчки за шапки от хората. Един ден – може би след около двеста лета – ревът на тълпата строшил прозореца, в стаята на Шапкаря нахлула празничната мъгла, а с нея вътре се вмъкнали всички, които чакали под прозореца шапки за подлеци. Не, не било лесно, разбира се, да разпознаят себе си сред толкова гъста мъгла. О, а как духали ветровете в главите им! Сякаш почва Апокалипсисът!!! – си мислели с ужас гологлавите подлеци. И съвсем не забелязали, че в центъра на света – там, където цъфтяла зимната ябълкова градина с прозяващите се като църковни камбани лалета, лежала малка на вид, но топла ушанка - с дълги уши - толкова дълги, че спокойно биха могли да прегърнат планетата, да я стоплят и предпазят от ветровете…

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022