Spaska Popova

Poetry

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

5.00(1 votes)

Poetry

СТИХОВЕ ПИШАТ ЗВЕЗДИ

5.00(5 votes)

Poetry

МАГИЯ

5.00(3 votes)

Poetry

НЕБЕТО В МЕН

5.00(3 votes)

Poetry

МАМА

4.92(259 votes)

Poetry

ТАТКО

4.92(60 votes)

More

ОТКРОВЕНО

5.00   (3 votes)

Тежат ми твоите войни.

Не искам ни солта, ни хляба.

Когато си решиш, тръгни –

уют и топлина ми трябват.

 

Не правя никому злини,

но злото често в мен се вглежда.

И вместо да ми прободат очи,

нерядко ми изписват вежди.

 

Ненужна никому игра

е тайнственото ти брожение.

За себе си любов избрах,

а ти си въглен с друго тление.

 

Различен е за нас, разбрах,

катарзисът на откровения.

Прегръдка търся, весел смях,

а не лавина от съмнения.

 

Душата ми е божи лъч

и песен на щурче забравено.

Отказвам да деля с теб жлъч

и грехове, от друг направени.

 

Ще се усмихвам на света

и в себе си ще се завърна.

Ще тичат подир мен с цветя

звездите, за да ги прегърна.

 

Не съм с вериги, нося кръст

и към небето гледам честно.

А ти все сочиш някой с пръст

и правиш пътя ми по-тесен.

 

Приятелят е с ореол

на топъл пристан и утеха.

Е, кралят, може би, е гол...

Вземи за всеки случай дреха!

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024