Smilyana Todorova

Poetry

Тъжен като...

5.00(1 votes)

Poetry

Да вървиш...

5.00(1 votes)

Poetry

Човек губи...

5.00(1 votes)

Poetry

Сенките, които...

5.00(1 votes)

Poetry

Искам...

5.00(1 votes)

Poetry

Когато...

5.00(1 votes)

More

Познаваш ли...

5.00   (1 votes)

Познаваш ли ти

страната, където

слънцето не гасне,

където танците, песните,

забавите не напускат мегдана,

където децата не знаят

що е болест,

където родителите не знаят

що е глад и мизерия,

където цветята не вехнат,

където благоуханията им

се носят по въздуха и

влизат във всеки дом,

където спокойствието е на власт,

където няма плач, няма тъга,

няма страдание,

където красотата е у всеки човек,

където да бъдеш и да правиш,

има еднакъв смисъл,

където Бог се е заселил?

Там, мили мой, ще

намериш покой

и утеха.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024