Smilyana Todorova

Poetry

Тъжен като...

5.00(1 votes)

Poetry

Да вървиш...

5.00(1 votes)

Poetry

Човек губи...

5.00(1 votes)

Poetry

Сенките, които...

5.00(1 votes)

Poetry

Познаваш ли...

5.00(1 votes)

Poetry

Искам...

5.00(1 votes)

More

Когато...

5.00   (1 votes)

Когато черепът проговори,

когато бебето заплаче,

когато луната изгасне,

когато камбаната не удари в точния час,

когато градът изчезне в булото на бялата нощ,

когато звярът побеснее,

когато загасналият вулкан изригне,

когато първи петли не пропеят,

тогава ще се срещнем ние.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024