Smilyana Todorova

Poetry

Тъжен като...

5.00(1 votes)

Poetry

Да вървиш...

5.00(1 votes)

Poetry

Човек губи...

5.00(1 votes)

Poetry

Сенките, които...

5.00(1 votes)

Poetry

Познаваш ли...

5.00(1 votes)

Poetry

Искам...

5.00(1 votes)

More

Без...

5.00   (1 votes)

Без бряг остана морето.

Без сълзи остана влюбената девойка.

Без смелост остана героя.

Без кръв остана кръвопиеца.

Без стан остана тъкачката.

Без залог остана картоиграчката.

Без мисли остана философа.

Без болни остана лекаря.

Без куче остана овчаря.

Без цигулка остана музиканта.

Без креда остана писаря.

Само птиците останаха с крилете си,

носейки вярата,

че живота не умира

дори всичко да изчезне.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024