Smilyana Todorova

Poetry

Тъжен като...

5.00(1 votes)

Poetry

Да вървиш...

5.00(1 votes)

Poetry

Човек губи...

5.00(1 votes)

Poetry

Сенките, които...

5.00(1 votes)

Poetry

Познаваш ли...

5.00(1 votes)

Poetry

Искам...

5.00(1 votes)

More

Дали...

5.00   (1 votes)

Дали дъждът спря

или сняг заваля.

Дали детето се усмихна

или майката въздъхна.

Дали философът оглупя

или психопатът пак се разбесня.

Не помня.

Помня как розата разцъфтя,

как слепеца прогледна,

как девойката запя

чудна любовна песен,

как златните коси

на малкия принц се

полюшнаха досущ като

житни класове от вятъра,

как ято птици

полетяха на юг,

как с тях си отиде и

някаква омагьосана птица,

нашият феникс,

нашата любов и се устреми

към морната шир да търси

поредните жертви.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024