Marlena Yurukowa

Short Story

Златният град

5.00(2 votes)

Short Story

Рембранд

5.00(2 votes)

Poetry

Старицата

5.00(2 votes)

Poetry

Жената затваря вратата

5.00(2 votes)

Poetry

Един спокоен ден

4.97(1264 votes)

More

Словото

Be first to rate

Словото даде слова

на света

и така го създаде, с хляба-бук*

тялото нахрани,

с хляба-буквар- душата,

с буквите- знаци

знание на видело

изведе във веди -

виделина от слова.

 

* В "История на древните траки" Н. Йонков Владикин обяснява произхода на думата "бук" като се позовава на Херодот II 2. : " Траките именували хляба “ бук”, което е запазено досега у албанците: бук- на санскритски тая дума значи ядене и ако й се постави отрицателна частица -а, се получава думата а-букта, което значи не ял. Бук е твърде стара дума. Когато тракиецът е събирал за зимовище буковия жир (жълъди), защото дъбовият е много горчив, дал на това дърво името бук=хлебно....С горния смисъл трябва да е поставена и кириловската буква буке и букувар, бук (buch-книга) у немците, буквен (bouquin-книга) у французите, сиреч умствена храна. Същият корен съществува в старогръцки и латински.

Според други изследователи, преоткриващи истината за българската история и писменост, втората буква в българската азбука е наречена на вика- извикване на звука, съответстващ на символа, и всъщност азбуката ни би следвало да се нарича “Виквица”; има почти пълно съответствие между звука (вика) и символа-буквата, която го вика .

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021