Stoicho Todorov

Short Story

Истинска история

5.00(2 votes)

Short Story

Телефонни бъркотии

5.00(3 votes)

Short Story

Ало!... Грешка моля!

5.00(3 votes)

Short Story

Трябва да има Бог!

4.95(330 votes)

Short Story

ПОСЛЕДНАТА ДЪСКА НА КОРАБА

4.92(887 votes)

Short Story

ЗИМНИ ЗАЛЕЗИ

4.92(13 votes)

More

Прогонването на Адам и Ева от рая

Всичко започна преди малко повече от тринадесет милиарда и седемстотин милиона години

4.85   (20 votes)

Събра Бог в небесните селения всички ангели на заседание, На това много важно заседание задължително трябваше да присъстват: архангели, херувими, серафими, нефилими и от всеки вид други небесни създания, всички началници на отдели, и всички специалисти: всеки според професията и според длъжността, която заема; за да им съобщи идеята за необходимостта от създаването на тази нова вселена. Преди това бяха създадени още много вселени, проектите на които открай време стояха в архива на Божията администрация, така че този път, почти, без да се налагат по-големи и сложни конструктивни промени в тях, строителството на новата вселена можеше да започне

Началото бе слово!...

Държа Бог дълга реч, в която в основни линии разясни целта на проекта и предимствата на тази нова вселена пред останалите. В речта си напомни: че всички много да внимават при създаването на новата вселена, защото, за да има баланс и космическо равновесие: Половината от вселените бяха създадени от материя, а другата половина от антиматерия. И тъй като няма специално отделено пространство и антипространство, където да бъде разположена антиматерията и материята, а двете състояния се намират в едно пространство ,колкото и безкрайно да е то: Бог бе направил така, че материя и антиматерия никога да не се сближат, защото ако случайно сближат ли се, стават големи бели от огромени вселенски мащаби. Въпреки,че всички ангели си знаеха работата,Той, Бог, както е редно: отново ги инструктира, много да внимават да не се наруши инфлационната константа в инфлационното пространство, където ще бъде създадена новата вселена, така,че да не бъде засегнато пространството на други, намиращи се наоколо паралелни вселени, защото както всички знаят, формата на всички вселени е мухурчеста, като разстоянието между двете паралелни вселени е много малко: разтояние близо до константата на Планк където h=6.260686x10-34 константа обединяваща много мерни еденици от квантовата физика,които някой съвремени учени на шега наричат, мерните единици на Господ, нещо което наистина е нищожно малко растояние, и ако не е отблъскващата гравитация на еднородната конфигурация, изпълваща космическото пространство, те могат много опасно да се приближат и взаимно да се самоунищожат. Всичко това което пиша, прелича малко на абракадабра, но си има своето логично математическо обяснение Много сложно обяснение, което аз, пишещият тези редове, буквално преписах от текста от книгата на Стивън Хокинг „Живот в науката” и на Брайън Грийн, автор на “Елегантната вселена” и „Скритата реалност“, за да възбудя любопитството на евентуалните читатели към същността на цялата сложност на материята; материя, която за съжаление, също не мога да ви обясня, , нито със сложни, нито с достъпни обяснения, защото аз самият много малко неща разбрах от тази теория :“ Който иска по задълбочено да вникне в тази теория в пълния и смисъл, нека да прочете горните три книги, а и още някой други научни книги и ако е по умен от мен и п

1234>>>

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021