Borislav Nenov

Short Story

Полунаглас

5.00(1 votes)

Short Story

Баба на Илинден

5.00(1 votes)

Short Story

Наглеждане на мъртвите

5.00(2 votes)

Short Story

В очакване на Кет Балу

5.00(3 votes)

Short Story

Гилотината на любовта

5.00(1 votes)

More

Парченца от България

4.97   (3485 votes)
е уморен- дали защото е положен основния камък на черквата в село Стара река, където никога досега не е имало храм или защото усеща полъха на оная, която ни вика по своему, но веднъж и завинаги.

Аз не зная.

Ноември е, но слънцето е решило да се усмихне и вероятно само те двамата с владиката знаят колко още път остава до небесните пасбища…

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023