Любимата мразена грешница е

5.00   (2 votes)
Ако тази жена беше грешница,
както ти я нарече, човече,
би се изсѝпал град като лешници,
а след него дъжда би бѝл вечен.
Но ти я осъди тъй остро.
Гняв във сърцето си стѝскаш.
Това на гнева ти е външната мостра,
а иначе... много я искаш.
Аз зная, че всеки прозѝра.
И този, който блести,
корозѝра
и разкрива ръждѝви черти.
Но тя предпочита не! тебе, а – мене!
Вината лесно се плисва.
И твойто: „Maрѝя, гра̀ция плѐна...”*
в пространство без въздух увисва.
И твоята прошка ще бъде все късна.
Дори да се сипе град като лешници,
пред тебе все ще възкръ̀сва
любимата мразена грешница.
_______________________________________________________
*Марѝя, гра̀ция плѐна – „Мария, изпълнена с благодат.” – част от текста на католическия химн „Ave, Maria”.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020