Излязох

Откъс от едноименния роман

Translated by: Елка Димитрова

5.00   (4 votes)
съм твой.


[1] Блаже Конески (1921 – 1993) – македонски писател (поет и белетрист), филолог, преводач и общественик. Освен с литературната си дейност, остава известен и с работата си по кодификацията на македонския език. (Бел. прев.)

[2] Петре Мито Андреевски (1934 – 2006) – известен македонски писател, автор на поезия, романи, разкази и пиеси. Най-известната му стихосбирка е „Дениция“. (Бел. прев.)

[3] Става дума за първи гимназиален клас, който съответства на нашия осми клас. (Бел. прев.)

[4] Четвърти гимназиален клас (у нас – 11. клас). По онова време е бил и последният клас в средното училище. (Бел. прев.)

[5] Вид течен шоколад, ресенско производство.

 [WU1]Ударено „о“

<<<22232425

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024