Живот с ограничена употреба

Translated by: Борче Георгиев

Be first to rate

Хората заграждат пространството около себе си,

издигат стени и огради, строят граници,

а животът има ограничена употреба.

 

Има дни, когато старите часовници

пулсират с животите ни

окачени на стените

над главите ни.

 

Има дни,

когато болката се превръща в тъга,

и тъгата в самотност.

Когато се изпразнят думите,

остава мълчанието.

 

Има дни,

когато старите ръкописи стоят

върху прашните лавици на библиотеките.

 

След думите на тези редове,

никога няма точки.

 

Има дни,

когато шумът в душите ни

е по-силен от мълчанието на деня.

Глъчката на тълпата е часовник

който тиктака с ограничена употреба

на батерията.

 

Има самотни очи,

които търсят прибежище

и сънливи лица,

които постоянно спят в нощни влакове.

 

Всички странични ефекти се случват в част от милисекундите.

Има дни, когато сме сами

 и нашият дом е далеч.

Тези дни са дни с ограничена употреба.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020