Anonimus

Translated by: Борче Георгиев

Be first to rate

Аз съм Аnonimus

нямам име

знам

само

да рисувам точки.... ...  ... ........ ...

много точки без всякакъв ред

..... .. ..... .... ..........

... ...... .. ...... .. ........

..... ..... ... .....

времето не ми стига

да те превърна в спомен

който на никого не е необходим

освен на мен самата

пространството не побира моите думи

.......... ...... ..

. .... ..... .....

........ .... .... .....

пространството в което живея

го рисувам и ограждам с точки

след това

го превръщам в мрак

от който никой не ще се скрие.

...

Веднъж

много отдавна,

успях да нарисувам малка окръжност

с пергел.

(тогава разбрах, че окръжността е само метафора на точката)

И тъй като кръгът може да бъде

          една дебела

          огромно разширена

          целулитна точка

          с голямо отсъствие на витамини………

оттогава

започнах да търся

своята истинска форма

сред кръговете,

които имат име.

 

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020