Stoicho Todorov

Short Story

Трябва да има Бог!

4.96(316 votes)

Short Story

ПЕЧЕЛИВШИЯТ ФИШ

4.92(186 votes)

Short Story

ПОСЛЕДНАТА ДЪСКА НА КОРАБА

4.92(879 votes)

Short Story

НАРИЧАХА ТЕ КАСТОР

4.92(352 votes)

Short Story

РИБАРСКА ИСТОРИЯ

4.89(73 votes)

Short Story

ДА СЕ ЗАСТРЕЛЯ НЕГОДНИКА

4.83(6 votes)

More

Един лош ден за пристанищния идиот

4.60   (5 votes)

Нощта бе гореща, знойна и влажна. От най- ранни зори слънцето кротко изплува, над    заспалото в морната утринна тишина гладко море. Отдавна се бе извисило над мачтите на близките  кораби, а  все още нямаше  никаква надежда, отнякъде  да се появи кратък, прохладен и  свеж полъх,  който поне  за миг да набръчка  огледалната му повърхност и да го събуди от  дълбокия му нощен  сън. Корабите на рейда стояха като замръзнали  над дълбоките  гъсти води, с   вертикални,  вяло увиснали вериги на тежките си котви , и  като на огледало отразяваха във водата, двойниците  на могъщите си стоманени корпуси .

В далечината, раздвоен като мираж, Поморие  витаеше над гъстата прозрачна и призрачна  мараня, разтлала се по целия бряг. Само от пристанището на Бургас, от време-  на време,  едвам се долавяха къси и глухи звуци, от сблъскали буферите си вагони, удар от неумело поставен товар, последван от възмутен човешки вик, или далечен, пресипнал рев на корабна сирена, чиито звуци бързо се стапяха в плътната  тишина на глухото и морно топло утро.

 Денят заплашваше да бъде жарък и непоносимо горещ .

 Но пристанището живееше

На  шесто корабно място товареха домати за Русия. На четвърто, с цистерни преливаха на малък танкер, винен конячен концентрат за Италия. На девето място, на  арабски кораб товареха стада агнета за Либия. На единадесето огромен шведски кораб разтоварваше апатит, а зад неговата кърма,немски кораб  товареше стоманени листи  … На тринадесето,  въглевозите разтоварваха въглища. По протежение на всички кейови места: огромни кранове, широко разкрачили кривите си крака , се движеха напред и назад по релсите и като могъщи жирафи въртяха наляво и надясно,  нагоре и надолу, и във всички посоки дългите си вратове над палубите на  навързаните за кея кораби, и  изнасяха, или внасяха, тежки товари в мрачните им трюмове. Всички корабни места бяха заети. Корабите,които вече  бяха натоварили, или разтоварили стоката, теглени от влекачите заминаваха, като надуваха за сбогом  сирената, и влекачите бодро им отвръщаха. Не след дълго,  други кораби заемаха тяхното място. По кея, с грохот и прах, бързо се разминаваха трактори с ремаркета  

1234>>>

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020