Stoianka Boianova

Poetry

Видение

5.00(1 votes)

Poetry

ЕСЕННИ БАГРИ

5.00(1 votes)

Poetry

ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

5.00(2 votes)

Poetry

ЕСЕННИ БАГРИ

5.00(2 votes)

Poetry

НАДЕЖДА

5.00(2 votes)

Poetry

СЕМЕНА

5.00(4 votes)

More

ВИБРАЦИИ

(Сътрудническо стихотворение от Стоянка Боянова и Минко Танев)

5.00   (2 votes)

Стоянка
Навярно Бог те e изпратил
да те обичам, както никога не съм обичала,
да ме обичаш, както никога преди,
за да преливат представите с любов,
за да се вдигат вибрациите на Земята.

Минко
Възвишена. Мираж почти.
През погледа за миг премина.
И няма как да откънти
с ефирни стъпки на богиня.

Стоянка
Ти ме целуна на върха на хълма
и мракът розов ни обгърна.
От слънцето и тебе всичко свети в розово.

Минко
И всички струни в мен искрят
в съзвучията на безкрая -
със словеса да я извая
над земния живот и смърт.

Стоянка
Прозрачен си
и аз навярно съм прозрачна.
През нас протича светлина.

Минко
И силата на приливна вълна
почувствах в твоя порив -
и здрачът истинското ми лице позна,
издигна ме нагоре.

Стоянка
Интуицията ми подсказва, че ще бъдем заедно
в избрано от Бога време на Земята.

Минко
Сърцето ми изпълни звездна кръв -
пламти безкраят влюбен
и хиляди слънца над нас искрят,
за да не се изгубим.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024