Stoicho Todorov

Short Story

ЗИМНИ ЗАЛЕЗИ

5.00(2 votes)

Short Story

За три връзки риба

5.00(1 votes)

Short Story

Трябва да има Бог!

4.96(322 votes)

Short Story

ПЕЧЕЛИВШИЯТ ФИШ

4.93(189 votes)

Short Story

ПОСЛЕДНАТА ДЪСКА НА КОРАБА

4.92(883 votes)

Short Story

НАРИЧАХА ТЕ КАСТОР

4.92(355 votes)

More

ДА СЕ ЗАСТРЕЛЯ НЕГОДНИКА

4.91   (11 votes)
ерят пакета и докато....

По стълбите се чуха  бързи стъпки от качващи се много хора

Спусна се към чекмеджето, където бе заредения пистолет. Не успя!Вратата се блъсна. Зад гърба му се чу гласа  на едно от   момчето от охраната  на което имаше най- много доверие.Спомни си, когато го прибра от улицата преди две години. Яко селско момче. Дошъл от село да търси препитание в града. Не му харесвало да рине тор в краварника на кмета на селото. Мотаеше се с един от неговите хора. Прекалено тъп беше да  му има доверие. От съжаление го прибра. После стана  един  от най- изпълнителните и  предани  момчета от охраната. Беше безпощаден!

-      Шефе! Няма смисъл!  Умри като мъж!... Нали знаеш? Ти сам го казваше! Негодниците трябва да бъдат узастреляни.Така стоят нещата в нашата работа! - и порой от куршуми се забиха в гърба му. Свлече се на пода и с учудване гледаше как расте кървавата локва под тялото му. Не можеше да осъзнае,че това се случва точно на него!

                                                                                                              

<<<11121314

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020