ОСТРОВ ПЛАВАЩ СРЕЩУ ВЯТЪРА Е

1.00   (1 votes)

Избягвам островите в океана.

Опасно е. За кораба ми. И за мен.

Защото може да прихвана

и земелю̀бието някой ден.

Твърде лесно ще го свърша:

ще блъсна корпуса в скалите

или за прѝстан ще се вържа

и спокойно ще си гледам дните.

Но екипажа ми е вертикален.

Не – моряците; за мачтите говоря,

нелегнали в покой летален,

а изправени нагоре.

Загребват вятър със ветрѝлата

и го спускат върху устните ми

и така усещам силата

на мечтите си пропуснати.

Много са. Тревожен ставам.

Свивам бързо и платната.

Но по-бързо приближава

остров, плаващ срещу вятъра.

 

 

 

 

 

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020