БАЛКАНСКИ ПОМЕН НА ЗЕМЯТА И НЕБЕТО

Be first to rate

Погребаха го предната година.

Но… предвидлѝв бе той роден:

поканил беше близки и роднини

 на помена си предплатен.

Сковаха дружно дълга маса

на двора под асмо̀вия венец;

касапин взе със радостна гримаса

душѝцата на белия агнец.

Със кани пиха виното му черно,

преядоха за следващите дни,

изплюха се през рамо суеверно

и тленника забравиха с амин.

Запяха – сити и във всеопиянение,

от тостове за мъртвия покъртени,

“Многая лета и благо̀е поспешение”*

и ставаха все по-малко мъртви.

В кьочеци страстни се извиваха

 за упокой на щедрия приятел.

И ангелите горе се напиваха

 и псуваха се тежко на Създател.

……………………………………………

*Ст. бълг. – За много години и добри успехи.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020