Borislav Nenov

Short Story

Полунаглас

5.00(1 votes)

Short Story

Баба на Илинден

5.00(1 votes)

Short Story

Наглеждане на мъртвите

5.00(2 votes)

Short Story

В очакване на Кет Балу

5.00(3 votes)

More

Гилотината на любовта

5.00   (1 votes)
ни, за да ми проговори съпругата на белетриста, убедена, дявол знае защо, че бедствието е предизвикано от мен.

А не можеше да не запозная Неси с приятелите си, дори и с тези, които твърдяха, че имат любовна имунизация.

При второто и идване - дали не предстои скоро трето? - реших да наложа диктатура и държах приятелите си на пушечен изстрел от моята гостенка.

Този път никой няма да пострада, си мислех, докато се разделяхме с Валентин - стар и проверен боец.

Ние ще прескочим до Варна, ще ти се обадим оттам, бе формулировката на поредното самоубийство, изречена от приятеля ми.

Доста години минаха в хербария.

Всичко се променя, ала не и оня глас, който и сега понякога ми се обажда, за да каже: Страшно съм влюбена.

Толкова, колкото никога досега.

Повярвай ми!

Вярвам й - любовната клада трябва да се поддържа...

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024