Stoianka Boianova

Poetry

Видение

5.00(1 votes)

Poetry

ЕСЕННИ БАГРИ

5.00(1 votes)

Poetry

ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

5.00(2 votes)

Poetry

ЕСЕННИ БАГРИ

5.00(2 votes)

Poetry

НАДЕЖДА

5.00(2 votes)

Poetry

СЕМЕНА

5.00(3 votes)

More

ПЪТУВАНЕ

5.00   (4 votes)

Животът ми - пътуване през розите,
оттам, където бях преди да се родя,
дотам – когато от света си тръгна.

 

Ще скрия в гънките на паметта
душевно преживяното, мечтаното.
Картините пресътворявам в себе си -
планински върхове под звездни небеса,
уханни долини със славеи и рози.
Божествена енергия трепти
над пътища и дом с любими хора -
ще помня благите им гласове,
ще взема мислите, надеждите
и любовта.

Това ще бъде моето богатство,
което придобивам от света,
преди да се превърна в цвят на роза.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023