Stoianka Boianova

Poetry

КУРАЖ

5.00(2 votes)

Poetry

ЦВЕТЕ В ГРАДИНАТА

4.77(434 votes)

Poetry

ПОСВЕЩЕНИЕ

4.51(175 votes)

Poetry

ОТ ДЪЛБИНИТЕ НА ДУШАТА

4.48(155 votes)

Poetry

МЕЖДУ ДВА СВЯТА

4.47(147 votes)

More

ПЪТУВАНЕ

4.20   (5 votes)

Животът ми - пътуване през розите,
оттам, където бях преди да се родя,
дотам – когато от света си тръгна.

 

Ще скрия в гънките на паметта
душевно преживяното, мечтаното.
Картините пресътворявам в себе си -
планински върхове под звездни небеса,
уханни долини със славеи и рози.
Божествена енергия трепти
над пътища и дом с любими хора -
ще помня благите им гласове,
ще взема мислите, надеждите
и любовта.

Това ще бъде моето богатство,
което придобивам от света,
преди да се превърна в цвят на роза.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024