Borislav Nenov

Short Story

Полунаглас

5.00(1 votes)

Short Story

Баба на Илинден

5.00(1 votes)

Short Story

Наглеждане на мъртвите

5.00(2 votes)

Short Story

В очакване на Кет Балу

5.00(3 votes)

Short Story

Гилотината на любовта

5.00(1 votes)

More

Смъртта - краят на ваканцията

5.00   (2 votes)

Но се досещам, че това е бъдещето, защото истинската ми баба боледува и храбростта и пред смъртта отслабва, щом вече не се шегува с нея, а почва да заръчва какво да се вземе от скрина, когато дойде оня час.

Оня час няма да се помайва, диабетното и сърце ще се пръсне и няма да е в ранна пролет, а в края на есента, когато някога пристигахме от Ямбол и тя имаше своите няколко уютни дни, в които се щураше около големия си син, заминал рано от къщата и.

Сега, в края на есента, ще я изпращаме.

Приготвеното в скрина излиза наяве-както всички възрастни жени и тя се е готвила дълго и старателно за оня час.

Кметът пак ще бъде във вихъра на траурния си патос, на гробищата на баира ще е отново студено като през февруари, а оплаквачките ще направят прощаването ужасяващо и трябва да ни отведат, за да не сторим някоя беля.

А беше лято някога, хората си надвиваха на харча, вирееше модата на хижите и бяхме опиянени от небето над Средна гора и от уханието на лавандулата, примесено с аромата на месото и сланината, завъртели се на шишовете.

Никой не знаеше, че това е всъщност щастието.

А и защо трябваше да знае - нали назовавайки го, вероятно щяхме да го погубим…

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024