ГАРВАНА МИ ЩЕ Е В ПЪРВИ СТРОЙ

5.00   (3 votes)

                                                                   

Гарвана ми – Сянката във мене

/Тя обичайно се навърта край сърцето/;

е подушил пак полесражение

със рицари все още незаети;

с неизкълвана от граблѝви птици

същина:

с тела, с чела и със зеници...

Ще има повече храна.

А и наоколо притичват недосечени

геройства, честолюбия, морали

и множество коне обречени

сред брони, кърви и метали.

Ранен съм, ала ще се наведа

за падналото си достойнство

във опит пак да поведа

на бой повехналото войнство

на свободните желания.

Ще спънат пулса ми отново,

но това ще е поне признание,

че пак ще нося знаме или слово,

когато дойде следващия бой.

Там пак ще чака ятото пернато

и гарвана ми пак ще е във първи строй,

понеже всичко ще му е познато.                                        

 

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020