КРЪВОСМЕШЕНИЕ ОТ ЧАКАНЕ, ТЮТЮН, ПСУВНИ И ВЯРА

5.00   (1 votes)

Боговете са за кръстни драми

с  възвишен блясък във очите.

А аз, човека, по измами

и в оцеляването съм учител.

И затова раздавам утешение

 на всички със човешко детство,

получили Живот в дарение

без продължение в наследство.

Молитви – слаби откровения,

са притаени вътре в менe,

но трябват не среднощни бдения,

а трайно жертвоприношение:

името си във гранит изронвам

/мечта на цялото човечество,

желаещо да го запомнят

в което и да е отечество/.

И в безизхо̀дно положение

ще свърша тази смяна на олтара;

ако сгреша, ще се теша с кръвосмешение

от чакане, тютюн, псувни и вяра.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021