За "Добрите момчета, лошите момичета" на Йордан Костурков

4.90   (105 votes)
така – това е талантливо приключване, което се нуждае от по-цялостно обзиране. Всъщност, за какво приключване да говоря, когато на добрите читатели тепърва предстои общуването с новите разкази на Йордан Костурков – общуване, което ще им донесе естетическа радост и екзистенциална изостреност на житейско-художествените възприятия. Затова нека поздравим автора – един от солидните съвременни български белетристи с поредното доказателство за таланта му. А тъй като аз го познавам от времето, когато беше изтъкнат лекоатлет от неособено лекоатлетическата Английска гимназия, ще си позволя да го тупна по потния гръб, когато за миг преминава покрай мен (цял живот все гърба му съм виждал!) и да му подвикна това, което май не е за подвикване пред тази аудитория, в която има толкова писатели: „Давай, Дана! Ти си най-добрият!”

<<<2345

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020