Slavka Zasheva

Poetry

...

3.67(3 votes)

Poetry

ЖИВОТЪТ НА МАМА

3.50(6 votes)

Poetry

СТЪПАЛА

3.20(20 votes)

Poetry

МАРОКО

3.14(7 votes)

Poetry

НИЧИИ

3.00(6 votes)

Poetry

Започна от невр...

3.00(4 votes)

More

ПРАГОВЕ

3.13   (15 votes)

Защо ме търсите,


отдавна съм там долу –

в най-ниското на сенките,

в най-тъмните,

най-мръсните долапи на умората,

в подножието

на стоте камбани,

които ще залеят с тишина

единствената църква в мен.

Кънти гласът

на онзи стар часовник –

безумецът с разяден циферблат

и ситните иглички,

пълни с време –

превръща раменете ми

в решето.

И роня се,

пръстта се вдига

за червеи или за семена...

докато стигне онзи праг,

след който

няма пръст

и няма връщане.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024