Slavka Zasheva

Poetry

...

3.67(3 votes)

Poetry

ЖИВОТЪТ НА МАМА

3.50(6 votes)

Poetry

СТЪПАЛА

3.20(20 votes)

Poetry

ПРАГОВЕ

3.13(15 votes)

Poetry

НИЧИИ

3.00(6 votes)

Poetry

Започна от невр...

3.00(4 votes)

More

МАРОКО

3.14   (7 votes)

Помня,


ти казваше,

че косата ми има цвят на пустиня.

И ръцете ти вечно се губеха в пясъка –

дълбоки безбрежия,

безпаметно синьо

в океански отблясъци.

Абсолютна монархия –

време без граници и пясъчни бури,

залез в Ал-Магреб

залива контура на нежните дюни.

Помня,

ти казваше…

 

В косите отново залязва пустиня.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024