Slavka Zasheva

Poetry

...

3.67(3 votes)

Poetry

СТЪПАЛА

3.20(20 votes)

Poetry

МАРОКО

3.14(7 votes)

Poetry

ПРАГОВЕ

3.13(15 votes)

Poetry

НИЧИИ

3.00(6 votes)

Poetry

Започна от невр...

3.00(4 votes)

More

ЖИВОТЪТ НА МАМА

3.50   (6 votes)

е изплетен

от ситни бримки.

Да полее цветята.

Да нахрани всички,

от първия етаж

до последния.

Лятото да затвори

в буркани.

И пак

да храни.

Да плете самота

пред най-тихия

сериал.

Докато свършат

сериите.

И се разплетат

всички мои

големи бримки.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024