Slavka Zasheva

Poetry

...

5.00(2 votes)

Poetry

МАРОКО

4.75(4 votes)

Poetry

ЖИВОТЪТ НА МАМА

4.75(4 votes)

Poetry

НИЧИИ

4.00(4 votes)

Poetry

Започна от невр...

3.67(3 votes)

Poetry

Все повече ...

3.67(3 votes)

More

ДИМ

2.70   (10 votes)
 

Прозорецът

е дим.

И синя рокля

на волани.

Кафето

ще горчи отрано,

от въздуха непоносим

прозорецът

ще посинява,

докато се разпадат

кръговете

от най-самотната цигара.

 

Прозорецът

е дим.

И бавно

погледът му изтънява,

заситил

гълъбите сини.

Почти догаря

тротоарът.

И нищо не е по-далечно

от облака,

обърнал гръб.

 

Прозорецът

е само дим.

 

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021