НО НЕ ПРОДАВАТ НЕДОВОЛНА ПРЪСТ

4.75   (4 votes)

 

Днес отчислявам от полезните неща

Любов и Вярност, Дълг и Съвест.

Ще бъде дълга пустота!

Деня не ще е светлоръбест!

Ще дойде после Съвест друга

с окаян поглед на преселник,

предлагайки да е съпруга,

аз – Бог, но само в делник;

да ставам с хората във пет,

когато утрото е почнало

да прави снощния отчет,

събран в една секунда точно;

без да размахва сноп надежда

със жилките на упованието,

че до Живот живота ми се свежда.

И търся сън за пожеланото.

Палач един ще трябва още,

но той е на държавна служба,

пред пенсия и живи мощи

и само мъртвите възбуждащ.

Ще го изпратя чак до склада:

изправен да ми купи кръст.

Ще дойде със пробит от дървояди.

А не продават недоволна пръст.

 

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021