Tozan Alkan

Poetry

Смъртен валс

4.60(20 votes)

Poetry

Градът

4.52(90 votes)

More

Акробат

Translated by: Кадрие Джесур

4.89   (135 votes)

Светът нисък ми се виждаше понякога,

изтегляше се земята под моите крака,

заедно в мир с насекомите и мравките

волно живеех нашир и надлъж

 

красива бе любовта, не ще и дума,

навеждах се, целувах циганските уста

в предългата тишина, докосваща душата,

умът ми, издължавайки се,

изтичаше по краката ми,

 

сега съм мъж, нестъпващ по земята

с пресечен хоризонт, за пепелта опожарен,

преди земното притегляне ме убихте вие...

краката ми, уморените ми крака.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024