Ahavni Kevorkian

Poetry

Десет милиона сърца

4.77(13 votes)

Poetry

Любов

4.74(19 votes)

Poetry

Мамо

4.71(17 votes)

Poetry

...

4.64(14 votes)

Poetry

Хора, събудете се!

4.55(11 votes)

Short Story

Дядо Хампарцум умира

4.20(5 votes)

More

Между два свята

4.58   (12 votes)

На ръба на пропаст живея,

пропаст от човешки страсти.

Имам пулс, но жива ли съм?

Скована от ужас,

потънала в мъка,

застинала в ступор

пред нелечимо болния човешки род.

Окован от себелюбие и алчност,

болен от страховете си,

затлъстял и ленив,

човекът днес спи.

В дълбок, коматозен сън,

човекът се е скрил от ужасния свят, който сам е сътворил.

Ритмично часовник трака.

Клаксони свистят.

Екрани фосфорно блестят – уж да ни сближават,

като бетонна стена растат.

Далеч, от другата страна на пропастта,

един народ изпраща синовете си на смърт.

На смърт –

за шепа земя камениста.

Земя топла като майчина сълза,

искряща като косите на любима.

Единственото парче земя на народ, пръснат по целия свят.

Часовникът тиктака неумолимо.

Ордите все по-настървено прииждат и сеят смърт.

На ръба на пропаст от човешки страсти

арменците са все по-малко.

Умират и пеят.

Пеят онази най-стара песен за любовта,

за мирното небе, под което храмове строят и книги пишат,

за да ги четат горди синовете им

и синовете на техните синове.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024