Ahavni Kevorkian

Poetry

Десет милиона сърца

4.77(13 votes)

Poetry

Любов

4.74(19 votes)

Poetry

...

4.64(14 votes)

Poetry

Между два свята

4.58(12 votes)

Poetry

Хора, събудете се!

4.55(11 votes)

Short Story

Дядо Хампарцум умира

4.20(5 votes)

More

Мамо

4.71   (17 votes)

И тази нощ не си заспивала, нали мамо?
Почти чувам как неспокойно въздишаш.
Така тежко диша сега и планината.
На зазоряване е най-студено.
Много студено, мамо.
Скреж покрива всичко,
пълзи по скалите, достига оръдието,
качва се по ботушите ми дори.
Ти поспи!
Аз съм добре.
Сложил съм си чорапите.
Прости, че толкова се смях, когато ги плетеше.
Целувам ти ръцете!
Топлят ме, а имам и няколко кайсии,
сушените, от нашата градина.
Толкова са сладки и дъхави.
Хубаво и топло ми е.
Ти поспи, мамо!
Не ме мисли!
Целувам ти ръцете.
Изпращам спомени от вчера с ехото,
вятъра ще помоля

да те прегърне. Ти поспи.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024