Tozan Alkan

Poetry

Акробат

4.89(135 votes)

Poetry

Градът

4.52(90 votes)

More

Смъртен валс

Translated by: Кадрие Джесур

4.60   (20 votes)

Надеждата като седеф дълбаеше в гласа ти.

На хазартната маса - пиратски валета,

дами и дукеси - да ги ринеш с лопата.

След първата загуба

благородно се усмихна,

на следващото раздаване до гуша затъна,

вкамени се душата от раните: гола плът.

 

Жертва си ти поредна – рафинирано тук убиват

и влачи те мрака в свойта безпътица.

"Тек или чифт си?" - напусто питаха.

 

Ти беше толкова много,

ти беше всичко...

 

Ръце ти целуна морякът

с изгасналата свещ от кораб далечен.

 

Тестето като морски атлас се разлисти по пръстите

и на анонса им Божий ти врътна импас.

 

Бяла страница на бледия хоризонт си отвори

като две крила, отнасящи те надалеч,

ала не ти провървя, малшанс!

 

 

Затова

нека всеки в себе си да се затвори

и да се влее във водите на своя атлас.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024