Shinasi Tepe

Poetry

Северно и зелено

5.00(1 votes)

Poetry

Вопъл е твоето име

4.92(87 votes)

More

Присаждане на съвест

Translated by: Кадрие Джесур

4.92   (83 votes)

разказвачката на приказки от Маракеш,

 

кръстосала крака на площада на вечността;

 

с къносаната си коса, обръща планини,

 

и в бамбукова кошница смесва всички звезди…

 

пясък от мъката рони езикът хаплив на вятъра,

 

денят, роден с плахостта на гълъб, се пречупва

 

в гръдта на пустинята. Когато боговете се простят с милосърдието

 

в тъга от облаци се приютяват децата.

 

 

щом дресьорът на змии вдигне пръчката,

 

от оригинала по-лесно се срутват бутафорните фигури.

 

и когато пепелянката изплюе проклятието си черно

 

в цветовете на нара прелива на циганчето вратлето.

 

 

лястовици изстъргват душата ми - болка, с вечерните ритуали

 

на птиците, расте. остров със загубено в облог име напомня

 

подносът на стария продавач. вече е в рецептата на креатина, казват,

 

господин председател, едва ли ще да е гроздов сок,

 

течността, минаваща в безнадеждните ни вени.

 

 

По лицето на гледачката разцъфват

 

крепостните стени на град, в скута на Месопомотамия израснал.

 

с пламъка в окото на прилеп се извисява синият огън на топчето стъклено.

 

ако се намери подходяща тъкан след второто пришествие,

 

щял съвест да си присади властелинът на вселената.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020