Laure Cambau

Poetry

* * *

Be first to rate

Poetry

* * *

Be first to rate

Poetry

* * *

Be first to rate

Poetry

* * *

Be first to rate

Poetry

* * *

Be first to rate

More

* * *

Translated by: Вера Иванова

Be first to rate

Да спиш далеч от пламъка

да забравиш камъчето на плътта

хоризонтална молитва

ролки в ореола

да говориш на уличните фенери

да се довериш на златните рибки

да угасиш дърветата

да забравиш човешките оръдия

сълзи във вътрешността

ухаещи на носталгия

да изчезнеш

далеч от острието, далеч от звяра

и завинаги

да се съединиш с ангела-пазител

на влюбените момичета

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023