Laure Cambau

Poetry

* * *

Be first to rate

Poetry

* * *

Be first to rate

Poetry

* * *

Be first to rate

Poetry

* * *

Be first to rate

Poetry

* * *

Be first to rate

Poetry

* * *

Be first to rate

More

ИЗКУПЛЕНИЕ ЧРЕЗ ЕКСТАЗ

Translated by: Вера Иванова

Be first to rate

Твоята стая е остров

в река от греяно вино,

последна следа от вика за изкупление…

Схрусках татуировката на рамото ти

потта от костите и вълните

погълнах целия твой оргазъм

на яйцата в червено мастило

смесих ги всички тях

във вътрешността на ума си

тялото ти не ще се побере в главата ми

но нека твоето дърво скрие треската ми

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024