Laure Cambau

Poetry

* * *

Be first to rate

Poetry

* * *

Be first to rate

Poetry

* * *

Be first to rate

Poetry

* * *

Be first to rate

Poetry

* * *

Be first to rate

More

* * *

Translated by: Вера Иванова

Be first to rate

Взех съня от джоба ти,

на твоята кост беше татуирано цвете,

поднесено червено.

Нареждам вътрешностите ти,

оставени да се сушат с къдрици и обувки

до ухото.

Взех температурата на екстаза

и върху твоята синя устна

пробвах вкуса на пустотата,

моят дъх толкова много ти отива.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024