Shinasi Tepe

Poetry

Северно и зелено

5.00(1 votes)

Poetry

Присаждане на съвест

4.92(83 votes)

More

Вопъл е твоето име

Translated by: Кадрие Джесур

4.92   (87 votes)

Лилии, принцеси за самите себе си,

 

разстлах по водите безбрежни

 

и удължих прохладната ти сянка

 

в пшеничени предобеди свежи.

 

 

Силуети на птици със сини криле,

 

прелитат над огъващите се папури

 

към равни следобеди - коридори без изход.

 

Ръстът ти колкото вопъл е.

 

А папурите се изправят.

 

 

Есенно изобилия в ноемврийския дъжд.

 

Съблечи усмихнатата мокра риза

 

и виж - потъмня от корморани

 

водата надлъж и шир.

 

 

Дълга е моята сянка, просната по очи върху снега.

 

В заем от Хашим* ми е тази вечерна тъга,

 

по нас - космически прах …

 

А лилиите, какво стана с тях?

 

_____________________________________

 

*Aхмед Хашим – турски поет, (1885-1933) основоположник на символизма в турската поезия.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020